Behandelovereenkomst

Behandelovereenkomst Fysiotherapie Smits

Gegevensuitwisseling

Hierbij geef ik de behandelend therapeut toestemming:

  • voor het opvragen, verzamelen en verstrekken van, ter zake doende, (para)medische gegevens aan collega’s binnen de praktijk
  • voor overleg met verwijzers
  • behandelplan en doelstellingen die ik samen met de therapeut opstel
  • voor deelname aan CQ kwaliteitsenquête
  • aanleveren (geanonimiseerde) data aan Keurmerk

Aanvullende verzekering en kosten behandeling

Indien u bij een zorgverzekeraar verzekerd bent waarmee wij geen contract hebben afgesloten of wanneer u niet of slechts gedeeltelijk verzekerd bent voor fysiotherapeutische behandelingen dient u de behandelingen d.m.v. een pintransactie aan de balie of een bankoverboeking te voldoen. De tarievenlijst hangt in de wachtkamer en staat op de website.

Abonnementen zijn te allen tijde voor uw rekening.

Huisregelement

U heeft kennis genomen van en gaat akkoord met het huisreglement zoals vermeld in de praktijkfolder en op onze website en de bijgevoegde betalingsvoorwaarden en afbelprocedure. Deze afbelprocedure houdt in dat afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd, bij u in rekening worden gebracht.

Opvragen gegevens

U heeft het recht uw eigen gegevens in te zien. De fysiotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht. Alleen een verslag aan de verwijzend arts bevat gegevens over uw behandeling. Aan derden wordt over u en de behandeling geen mededeling gedaan. Dit laatste geldt ook voor Arbodiensten en verzekeringen. Wij zullen alleen gegevens over u verstrekken als we in het bezit zijn van een schriftelijke en door u gedateerde en ondertekende verklaring waarin u aan die dienst of verzekering toestemming geeft om gegevens over uw behandeling van ons te verkrijgen.