Hoge Rugpijn

Hoge rugpijn laat je behandelen bij Fysiotherapie Smits in Den Bosch

Hoge Rugpijn of pijn in de bovenrug

Hoge rugpijn komt minder frequent voor dan nekklachten en lage rugpijn. Dit komt vooral omdat de hoge rug minder belast wordt dan de nek en de lage rug en omdat de hoge rug wat stijver is en daardoor wat minder beweeglijk is.

De rugpijn wordt gevoeld tussen de schouderbladen of bij de ribben en kan constant aanwezig zijn of juist alleen bij een specifieke beweging. De pijn kan uitstralen naar de armen en tintelingen geven in de armen en handen. Ook pijn op de borst en pijn bij ademhalen kunnen het gevolg zijn van een probleem in de hoge rug.

De oorzaak van hoge rugpijn is meestal een geleidelijke overbelasting van gewrichten en spieren bij verkeerde werkhouding. Dit uit zich in vaak terugkomende of zelf chronische pijnklachten tussen de schouderbladen. Hoge rugpijn kan ook plotseling ontstaan door een verkeerde beweging of een klein trauma moment. Het schiet dan vaak in de rug en dit geeft scherpe stekende pijnklachten bij bepaalde bewegingen.

 

Rugklachten Den Bosch, Fysio Rugklachten Den Bosch, Fysiotherapie Smits rugklachten, Fysio Rug
Fysiotherapie Den Bosch, Hoofdklachten, rugpijn bestrijding, fysiotherapie Rompert, Fysiotherapie Het Wielsem, Hambaken fysio, Fysio Den Bosch,
Fysiotherapie Den Bosch, Fysiotherapeut uit Den Bosch

De behandeling van hoge rugklachten is afhankelijk van de oorzaak van de klachten:

Acute hoge rugpijn waarbij de klachten korter dan 6 weken bestaan zijn vaak het gevolg van een verkeerde beweging of een klein trauma. De wervelkolom wordt in zijn geheel beoordeeld en daar waar een bewegingsbeperking zit wordt deze verholpen met mobilisatie en manipulatie technieken. Indien nodig wordt er verder aanvullend behandeld maar vaak is een korte behandeling al voldoende om de klachten geheel te verhelpen.

Subacute hoge rugpijn waarbij de klachten tussen de 6 en 12 weken bestaan zijn vaak het gevolg van een combinatie van een verkeerde beweging en een langdurig verkeerde werkhouding of werkbelasting. De behandeling zal dan bestaan uit een combinatie van mobilisatie en manipulatie technieken met verbeteren van de werkhouding. Hierbij moet gedacht worden aan gerichte oefentherapie, massages en eventuele aanpassing van de werkplek.

Chronische hoge rugpijn waarbij de klachten langer dan 12 weken duren zijn vaak het gevolg van overbelasting van de bovenrug. Hierbij spelen verschillende factoren vaak een rol zoals werkbelasting, spanningen/stress en slechte houding. De behandeling bestaat uit het aanpakken van alle factoren die een rol spelen bij het ontstaan en blijven bestaan van de klachten. Hierbij moet gedacht worden aan het aanpassen van de werkhouding zoals instellen van de werkplek, massage en rekken van overbelaste spieren, mobilisaties van de stijve gewrichten en oefeningen en training van (te) slappe spieren.

Behandeling bij hoge rugklachten en hoge rugpijn

Bekende aandoeningen van de hoge rug of de bovenrug zijn:

  • Houdingssyndroom
  • Rib gewricht dysfunctie
  • Syndroom van Tietze
  • Ziekte van Bechterew
  • Ziekte van Scheuermann

Meer uitleg over deze aandoeningen staat beschreven onder Aandoeningen.