Rugklachten

rugklachten behandelen bij Fysiotherapie Smits in Den Bosch

gespecialiseerd in lage rugpijn

Lage rugpijn is de meest voorkomende klacht waarvoor mensen naar een fysiotherapeut gaan.  Bijna 70% van alle mensen krijgt in zijn of haar leven wel eens te maken met lage rugpijn. Vaak spelen meerdere factoren een rol bij het ontstaan van de rugpijn en vaak gaan de klachten in de loop van een aantal weken vanzelf weer weg. Fysiotherapie is pas nodig wanneer er sprake is van een afwijkend beloop van de klachten. Dit kan betekenen dat de klachten in de loop van de tijd alleen maar toenemen of dat de klachten langer dan een aantal weken aanhouden en niet vanzelf over gaan. De gespecialiseerde fysiotherapeut is de expert bij uitstek om een juiste diagnose te stellen en het herstel traject te begeleiden. De fysiotherapeut herkent de klachten en zal bij twijfel aan de diagnose of bij vermoeden van ernstige pathologie altijd contact opnemen met de huisarts of medisch specialist voor verder onderzoek indien nodig.

Bij Fysiotherapie Smits hebben wij ruim 20 jaar ervaring met behandeling van lage rugpijn en wij zijn aangesloten bij het Rugnetwerk Zuidoost Nederland. Dit is een samenwerkingsverband van in rugklachten gespecialiseerde fysiotherapeuten, manueeltherapeuten en medisch specialisten. Hierdoor zijn wij steeds op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen en inzichten in diagnostiek en behandeling van rugklachten. Om lid te mogen zijn en blijven van dit rugnetwerk volgen wij jaarlijks meerdere scholingen op het gebied van lage rugpijn.  Zo leveren wij de best mogelijke zorg volgens de laatste wetenschappelijke inzichten en de nieuwste technieken.

Lage rugpijn wordt tegenwoordig ingedeeld in 2 groepen te weten specifieke lage rugpijn en a-specifieke lage rugpijn.

Specifieke lage rugpijn. Bij minder dan 10% van lage rugklachten is er sprake van een specifieke medische aandoening. Fysiotherapeuten en manueeltherapeuten zijn speciaal opgeleid om deze specifieke lage rugpijn met een mogelijke ernstige onderliggende pathologie te herkennen. Bij vermoeden van ernstige pathologie zal er altijd overleg plaatsvinden met de huisarts of specialist en volgt in de meeste gevallen aanvullende (beeldvormende) diagnostiek.

A-specifieke lage rugpijn. Bij ruim 90% van lage rugklachten kan er geen directe medische diagnose worden gesteld. De diagnose volgt dan uit het verhaal van de patient (ontstaanswijze van de klacht, beloop, plaats van de klacht) in combinatie met het lichamelijk onderzoek door de therapeut.

veel voorkomende lage rugklachten

 • spit
 • bulging disc
 • discus prolaps
 • discus protrusie
 • hernia (lumbosacraal radiculair syndroom)
 • ischias
 • piriformis syndroom
 • spondylose
 • spondylolyse
 • spondylolisthesis
 • kanaal stenose
 • foramen intervertebrale stenose
 • facetpijn
 • SI gewricht klachten
 • klinische instabiliteit

Meer uitleg over deze aandoeningen staat beschreven onder Aandoeningen.

 

Rugklachten Den Bosch, Fysio Rugklachten Den Bosch, Fysiotherapie Smits rugklachten, Fysio Rug
Fysiotherapie Den Bosch, Hoofdklachten, rugpijn bestrijding, fysiotherapie Rompert, Fysiotherapie Het Wielsem, Hambaken fysio, Fysio Den Bosch,
Fysiotherapie Den Bosch, Fysiotherapeut uit Den Bosch

hoge rugpijn

Hoge rugpijn komt minder frequent voor dan nekklachten en lage rugpijn. Dit komt vooral omdat de hoge rug minder belast wordt dan de nek en de lage rug en omdat de hoge rug wat stijver is en daardoor wat minder beweeglijk is.

De rugpijn wordt gevoeld tussen de schouderbladen of bij de ribben en kan constant aanwezig zijn of juist alleen bij een specifieke beweging. De pijn kan uitstralen naar de armen en tintelingen geven in de armen en handen. Ook pijn op de borst en pijn bij ademhalen kunnen het gevolg zijn van een probleem in de hoge rug.

De oorzaak van hoge rugpijn is meestal een geleidelijke overbelasting van gewrichten en spieren bij verkeerde werkhouding. Dit uit zich in vaak terugkomende of zelf chronische pijnklachten tussen de schouderbladen. Hoge rugpijn kan ook plotseling ontstaan door een verkeerde beweging of een klein trauma moment. Het schiet dan vaak in de rug en dit geeft scherpe stekende pijnklachten bij bepaalde bewegingen.

Acute hoge rugpijn waarbij de klachten korter dan 6 weken bestaan zijn vaak het gevolg van een verkeerde beweging of een klein trauma. De wervelkolom wordt in zijn geheel beoordeeld en daar waar een bewegingsbeperking zit wordt deze verholpen met mobilisatie en manipulatie technieken. Indien nodig wordt er verder aanvullend behandeld maar vaak is een korte behandeling al voldoende om de klachten geheel te verhelpen.

Subacute hoge rugpijn waarbij de klachten tussen de 6 en 12 weken bestaan zijn vaak het gevolg van een combinatie van een verkeerde beweging en een langdurig verkeerde werkhouding of werkbelasting. De behandeling zal dan bestaan uit een combinatie van mobilisatie en manipulatie technieken met verbeteren van de werkhouding. Hierbij moet gedacht worden aan gerichte oefentherapie, massages en eventuele aanpassing van de werkplek.

Chronische hoge rugpijn waarbij de klachten langer dan 12 weken duren zijn vaak het gevolg van overbelasting van de bovenrug. Hierbij spelen verschillende factoren vaak een rol zoals werkbelasting, spanningen/stress en slechte houding. De behandeling bestaat uit het aanpakken van alle factoren die een rol spelen bij het ontstaan en blijven bestaan van de klachten. Hierbij moet gedacht worden aan het aanpassen van de werkhouding zoals instellen van de werkplek, massage en rekken van overbelaste spieren, mobilisaties van de stijve gewrichten en oefeningen en training van (te) slappe spieren.

Behandeling bij hoge rugklachten en hoge rugpijn

Bekende aandoeningen van de hoge rug of de bovenrug zijn:

 • houdingssyndroom
 • rib gewricht dysfunctie
 • syndroom van Tietze
 • ziekte van Bechterew
 • ziekte van Scheuermann

Meer uitleg over deze aandoeningen staat beschreven onder Aandoeningen.